همکاران ما

پزشک و متخصص پاتولوژی (آسیب شناسی)

نمونه گيری در منزل

برای خدمات نمونه گيری در منزل و محل كار شماره تماس خود را ثبت کنید تا همكاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگيرند.