آزمایش تخصصی ژنتیک ورزش

(تنها یکبار در طول عمر)

آنالیز اختصاصی بدن شما بر اساس ژنتیک و پیشنهاد ورزش متناسب شما

آنالیز اختصاصی بدن شما بر اساس ژنتیک و پیشنهاد ورزش متناسب شما
بررسی ریسک معصومیت و آسیب و سرعت ریکاوری
بررسی انجام فعالیت های استقامتی ، قدرتی و هوازی و …

تومان2,400,000تومان5,800,000

تومان

نمونه گيری در منزل

برای خدمات نمونه گيری در منزل و محل كار شماره تماس خود را ثبت کنید تا همكاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگيرند.