خدمات سلامت در شرکت ها

خانه > خدمات > خدمات سلامت در شرکت ها

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید!

امروزه بخش قابل توجهی از افراد جامعه در شرکت‌ها مشغول به کار هستند. مجموعه‌ی توانمندی ها و کارایی هر یک از کارکنان شرکت‌ها می‌تواند موجب موفقیت و پیشرفت تمام مجموعه شود. یکی از ارکان کارایی و بروز توانمندی های کارکنان، سلامت آن‌هاست. خدمات آزمایشگاه در شرکت‌ها می‌تواند هم به صورت ابتدایی، یعنی در بدو استخدام افراد در شرکت و همچنین پایش سلامت کارکنان مورد استفاده قرار گیرد. آزمایش های چکاپ و همچنین آزمایشات اختصاصی مربوط به مشاغل، قابل بررسی و انجام در شرکت‌ها هستند.

خدمات سلامت در شرکت ها

ارائه خدمات از بدو استخدام تا پایش سلامت کارکنان

گالری پاتوبیولوژی

خدمات فرین

بهره‌گیری از تکنولوژی روز

نمونه گيری در منزل

برای خدمات نمونه گيری در منزل و محل كار شماره تماس خود را ثبت کنید تا همكاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگيرند.